Blog

Odporúčaný postup dezinfekcie dopravných prostriedkov

1. Všeobecné základy dezinfekcie Preventívna dezinfekcia ma za úlohu znižovať mikrobiálne a virálné (patogénne) zaťaženie dopravných prostriedkov  - najmä vnútorných priestorov dopravných prostriedkov a chrániť tak vodičov a pasažierov pred prenosom infekcie. Správne aplikovaná dezinfe...

Všetko o ozóne a jeho účinkoch

Ozón O3 je nestabilný plyn obsahujúci tri atómy kyslíka. Ozón svojvoľne degraduje späť do svojho stabilného stavu (diatomický kyslík O2) s tvorbou voľných atómov kyslíka, ktoré sa tiež nazývajú voľné radikály. Voľné atómy alebo radikály kyslíka sú vysoko reaktívne a pri kontakte oxidujú takmer všetk...

2 položiek celkom