Odporúčaný postup dezinfekcie dopravných prostriedkov

1. Všeobecné základy dezinfekcie

 • Preventívna dezinfekcia ma za úlohu znižovať mikrobiálne a virálné (patogénne) zaťaženie dopravných prostriedkov  - najmä vnútorných priestorov dopravných prostriedkov a chrániť tak vodičov a pasažierov pred prenosom infekcie.
 • Správne aplikovaná dezinfekcia zlikviduje viac ako 99,9 % patogénov.
 • Dôležité je navlhčiť a udržať ošetrované povrchy zvlhčené dostatočne dlhú dobu (min 30 minút), aby dezinfekčný prostriedok mohol zlikvidovať patogény.
 • Je zakázané miešať rôzne dezinfekčné prostriedky z dôvodu možnej negatívnej interakcie ich aktívnych zložiek!
 • Čisté plochy sa ľahšie a účinejšie dezinfikujú, znečistené plochy je potrebné najskôr vyčistiť bežnými saponátmi alebo mydlovým roztokom a až potom dezinfikovať.

2. Voľba vhodnej metódy a dezinfekčného prostriedku

Medzi najúčinnejšie spôsoby dezinfekcie patrí mechanické nanášanie - utieranie pokrytím tenkou kvapalnou vrstvou na pevných povrchoch; postrek, zahmlievanie (veľmi jemný aerosol kvapiek)

 • Postrek a zahmlievanie vyžadujú vstupnú investíciu (postrekovač), ale majú vysokú efektivitu práce a tiež vysokú patogenocidnú účinnosť za podmienky dokonalého pokrytia dezinfikovaných povrchov. Dopadajúci postrek a najmä aerosólová hmla musia vytvoriť na povrchu súvislú kvapalnú vrstvu (Patogény musia byť v priamom kontakte s kvapalnou fázou dezinfekčného prostriedku).
 • Mechanické nanášanie a utieranie je fyzicky a časovo náročné a nie je ho možné použiť na všetky povrchy (napr. na textílie)

Pomocné kritéria na výber vhodného dezinfekčného prostriedku:

Obrázok1

Poznámka: v zahmlievačoch nesmie byť použitý dezinfekčný roztok na báze alkoholu s koncentráciou vyššou ako 50% (riziko výbuchu)

 

Obrázok3

3. Osobná ochrana

 • Pri hĺbkovej dezinfekcii uzavretých priestorov postrekom alebo zahmlievaním dezinfekčným prostriedkom musí byť obsluha vybavená ochrannými prostriedkami dýchacích orgánov, očí, rúk a celého tela.
 • Optimálne je používanie celo tvárovej masky so štítom a s kombinovaným filtrom proti aerosólom a chemickým latkám,  jednorazového alebo viacrazového ochranného obleku s kapucou, rukavíc a vysokej gumenej obuvi (gumáky) alebo s integrovanými návlekmi na obuv, ktoré sú súčasťou ochranného obleku.
 • Pre vyšší pracovný výkon obsluhy a ešte vyššiu úroveň ochrany je doporučená celo tvárová maska pripojená na filtro-ventilačnú jednotku, ktorá uľahčuje dýchanie a má vyšší stupeň ochrany vytváraním pretlaku v maske a využitím viacerých filtrov znásobuje dobu účinnej ochrany obsluhy.

Len pracovník, ktorý sa cíti bezpečne a komfortne v ochranných prostriedkoch a je presne oboznámený s vlastnosťami dezinfekčného prostriedku a pracovným postupom môže pracovať dôkladne, efektívne a dosiahnuť vysoký štandard odvedenej práce

 

4. Pracovný postup dezinfekcie vozidla

 • Pokiaľ je to možné tak najskôr vydezinfikujte exteriér vozidla a vstupné dvere a až následne interiér vozidla. Je ale možné obidve činnosti vykonávať súbežne.
 • Počas hĺbkovej dezinfekcie interiéru vozidla postrekom alebo zahmlením dezinfekčným aerosolom musia byť okná a vstupné dvere vozidla zatvorené
 • Pre rýchlu aplikáciu dezinfekcie postrekom alebo zahmlením je výhodné v jednom vozidle využívať naraz dvoch pracovníkov
 • Počas dezinfekcie postrekom alebo zahmlením spustite klimatizáciu na vnútorný okruh. Je žiadúce dočasne odstrániť filter vnútorného okruhu klimatizácie (pokiaľ to je možné).

1.Mechanicky vydezinfikujte najviac exponované prvky interiéru textíliou namočenou v dezinfekčnom prostriedku s prídavkom odmasťovacieho saponátu (madlá dverí, madlá a tyče na držanie, madlá sedačiek, volant a ovládacie prvky priestoru vodiča, ...).

2.Postriekajte / zahmlite podlahu po ktorej sa budú pohybovať pracovníci dezinfekcie.

3.Aplikujte dezinfekčný prostriedok vždy od stropu po stenách dolu, pod sedačky až na podlahu po celej dĺžke vozidla.

4.Pri použití postrekovania je nutné postriekať aj okná alebo ich otrieť zmočenými tampónmi ešte pred aplikáciou postreku.

5.Pri zahmlení priestoru sa okná dezinfikujú aj bez priamej aplikácie hmly na okná, ale zahmlievanie môžete smerovať aj na okná. Zahmlením priestoru sa dezinfekčný prostriedok dostane aj na inak neprístupné plochy.

6.Po aplikácii dezinfekčného prostriedku v celom vozidle ponechajte dezinfikovaný priestor uzatvorený po dobu 30 minút aby mohol dezinfekčný prostriedok pôsobiť na patogény. Nižšie teploty prostredia predlžujú čas potrebný na účinnú dezinfekciu vozidla a tak môže byť nutné čas dezinfekčného pôsobenia primerane predĺžiť.

 

 • Pre určenie potrebného množstva aplikovaného dezinfekčného prostriedku je rozhodujúce, aby všetky plochy / povrchy zostali po aplikácii rovnomerne a súvisle pokryté roztokom dezinfekčného prostriedku až do konca dezinfekčnej doby.
 • Po uplynutí dezinfekčnej doby je nutné vozidlo riadne vyvetrať a nechať vyschnúť. Nekondenzujúca vlhkosť ošetrených plôch nie je prekážkou pre opätovné zaradenie vozidla do prevádzky.