Všetko o ozóne a jeho účinkoch

Generator ozonu obrazokOzón O3 je nestabilný plyn obsahujúci tri atómy kyslíka. Ozón svojvoľne degraduje späť do svojho stabilného stavu (diatomický kyslík O2) s tvorbou voľných atómov kyslíka, ktoré sa tiež nazývajú voľné radikály. Voľné atómy alebo radikály kyslíka sú vysoko reaktívne a pri kontakte oxidujú takmer všetko (vrátane vírusov, baktérií, organických a anorganických zlúčenín), vďaka čomu sa ozón stáva mimoriadne silným dezinfekčným a oxidačným činidlom.

Ozón je omnoho silnejšie oxidačné činidlo ako iné bežné dezinfekčné prostriedky, ako napríklad chlór a chlórnan. Používanie chlóru alebo chlórnanu sa v súčasnosti významne utlmuje z dôvodu možnej tvorby karcinogénnych vedľajších produktov, ako sú trihalometány (THM) počas dezinfekčného procesu. Naproti tomu dezinfekcia ozónom nevytvára žiadne škodlivé zvyšky a všetok zvyškový ozón sa v krátkom čase zmení na kyslík. Ozón sa preto považuje za dezinfekčný prostriedok šetrný k životnému prostrediu.

Vzhľadom na silný dezinfekčný a oxidačný potenciál má ozón s koncentráciou vyššou ako 1 ppm nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a preto sa použitie ozónu na dezinfekciu uzavretých priestorov neodporúča, ak sú prítomní ľudia v takom priestore.

Ozón je veľmi dobre rozpustný vo vode (13x viac ako O2).

Ozón v prírode bežné vzniká pri bleskoch (elektrický výboj) a pôsobením slnečného žiarenia (jeho UV zložka s vlnovou dĺžkou 185 nm). Obdobné procesy sa využívajú aj v generátoroch ozónu pre domáce či priemyselné využitie.

 

Negatíva ozónu:

  • Je silné oxidačné činidlo čím spôsobuje degradáciu širokého okruhu organických látok a materiálov
  • Vo vyššej koncentrácii je škodlivý pre ľudí, zvieratá a rastliny
  • Je nestabilný s polčasom rozpadu cca 20 minút pri teplote 20 °C (polčas rozpadu je čas, za ktorý sa polovica objemu látky rozpadne). Vyššia teplota skracuje polčas rozpadu
  • Nedá sa skladovať, vždy sa musí vyrobiť na mieste spotreby
  • Silne koroduje / rozkladá napríklad mäkkú oceľ, horčík, zinok, prírodnú gumu, Nylon

 

Bezpečnosť pri práci s ozónom:

Ozón nie je nebezpečný pre ľudí a zvieratá v nízkej koncentrácii, ale aj v nízkej koncentrácii zabíja mikroorganizmy ako sú baktérie, vírusy a podobne.

Zatiaľ nie je známa baktéria ani vírus, ktoré by odolali účinkom ozónu. Aj krátka expozícia ozónu (v ráde sekúnd) spoľahlivo zabíja tieto patogény.

 

Kritické koncentrácie ozónu (ppm):

0.005 – 0.02     väčšina ľudí zaregistruje „vôňu“ ozónu

0.1                   maximálne 8 hodín pobytu

> 0.1                ľahké podráždenie očí, slizníc úst a nosa, bolesti hlavy, rýchle dýchanie

0.5 – 1.0           poruchy dýchania, podráždenie pľúc, suchý kašeľ, znížený príjem kyslíka

1 – 10               bolesti hlavy, podráždenie dýchania, možné upadnutie do kómy, ťažký zápal pľúc

10                    okamžité ohrozenie životných funkcií a zdravia

15 – 20             smrť malých zvierat v priebehu 2 hodín