Plazmové čističe

Ionizácia vzduchu je proces, pri ktorom je vzduch obohacovaný zápornými iónmi (anióny) tvorených molekulami kyslíka (O2-). Zvýšené množstvo záporných iónov výrazne zlepšuje kvalitu vzduchu, pretože anióny potláčajú výskyt mikróbov, plesní a ďalších patogénov, a tiež pomáhajú eliminovať vzduchom roznášané mikročastice a nečistoty, dym a zápachy. V prírode sa zvýšený podiel aniónov vyskytuje napríklad v soľných jaskyniach, pri morskom pobreží, a tiež vo vzduchu po búrke, kedy je vzduch čistejší a ľahšie sa vdychuje. Ionizáciou vzduchu dochádza k následnému odovzdaniu záporného elektrického náboja mikroskopickým nečistotám vznášajúcim sa vo vzduchu, čím sa tieto zhlukujú a následne sa ľahšie odstránia zo vzduchu, ktorý vdychujeme.

Ionizátory vzduchu sú elektronické zariadenia vytvárajúce prúd iónov, čím menia kvalitu ovzdušia vo svojej blízkosti. Často sú ionizátory doplnené o rôzne typy filtrov, a prípadne UV lampy, ktorých účinkom je dosiahnutá vysoká úroveň čistenia vzduchu, a preto sa takéto prístroje nazývajú čističky vzduchu. Medzi najrozšírenejšie typy filtrov patria: elektrostatický, fotokatalitický TiO2, uhlíkový, HEPA a vodný filter.

1 položiek celkom